Programma Management Instituut

Workshops en trainingen op maat

Workshops en trainingen op maat worden alleen 'in company' gegeven. Alleen op deze manier kunnen we echt een bijdrage aan uw organisatie leveren. De duur varieert van 0,5 tot 2,5 dag. Hieronder een paar voorbeelden:

Strategische Benefits echt realiseren!

Het belangrijkste onderdeel van veranderprogramma's is het daadwerkelijk realiseren van de baten en Benefits. Waar het uiteindelijk om begonnen was. De praktijk laat zien dat hier nog een uitdaging ligt. Recent zijn er verschillende aanpakken voor 'batenmanagement' of 'benefits realisation management' ontwikkeld. Ook hier zien we dat een combinatie van programmamanagement en verandermanagement meer kans op succes heeft. Wij bieden u een aantal ingrediënten waarmee u voor uzelf een passende aanpak kunt ontwikkelen. Duur: 2 dagen.

De praktijk van (verander)programma's over de keten.

Programma's in een keten waarbij meer organisaties betrokken zijn, kennen een grotere complexiteit en eigen dynamiek. Zowel in aanpak als in uitvoering moet voortdurend rekening worden gehouden met veel meer betrokkenen en belangen. Dat geeft bijzondere uitdagingen voor de besturing. Daarom hebben wij een workshop ontwikkeld waarin de concepten van verschillende methoden worden gecombineerd met ervaringen uit de praktijk. We nemen de deelnemers mee in een overzicht van de vele verschillende soorten programma's en de eisen die aan de aanpak worden gesteld.

Indicatief: 2 dagen (of 5 dagdelen: avondsessie met discussie van praktijkcase).

MSP en andere concepten in de praktijk

Een training MSP of programmamanagement is een goede basis voor een programmamanager. Deze trainingen sluiten vaak niet aan op de praktijk. Daarom hebben wij een workshop ontwikkeld waarin de concepten van MSP worden gecombineerd met ervaringen uit de praktijk. We nemen de deelnemers mee in een overzicht van de vele verschillende soorten programma's en de eisen die aan de aanpak worden gesteld. Duur 1-2 dagen

Koorddanser of leeuwentemmer, het spannende bestaan van een programmamanager

De praktijk van programmamanagement laat zien dat hier de persoon van de programmamanager nog veel belangrijker is dan bij projecten. In deze workshop gaan we in op de eisen die de verschillende programma's stellen aan de persoonlijkheid van de programmamanager en hoe de programmamanager zich effectief gedraagt.
Duur: 1 dag voor overview / bewustwording.
Mogelijk vervolg:

  • oefenen met acteur,
  • individuele coaching,
  • begeleide intervisie.

Ruimtelijke en infrastructurele programma's

Deze programma's beogen veranderingen te realiseren in de omgeving. Ze wijken sterk af van veranderingsprogramma's die op de organisatie zelf zijn gericht. Ruimtelijke programma's duren veel langer en de (fysieke) afstand tot de stakeholders is veel groter. Veelal wordt gebruik gemaakt van (externe) leveranciers die een heel andere cultuur kennen dan de opdrachtgevende organisatie. Bovendien spelen deze programma's zich voor een groot deel af in het publiek domein, wat nog extra dynamiek geeft.

Deze en nog veel meer onderwerpen komen aan de orde in een workshop waar een aantal belangrijke aspecten van de programma's wordt belicht en geoefend. Deelnemers kunnen eigen voorbeelden inbrengen.

Indicatief: 2 dagen (of 5 dagdelen: avondsessie met discussie van praktijkcase).